Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.

Umożliwia on między innymi otrzymywanie wsparcia finansowego na prowadzoną działaność związaną z rybami.