Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych zrzesza hodowców oraz przetwórców ryb jesiotrowatych (Acipenseridae), a zakres jej działań obejmuje produkcję oraz obrót żywymi, świeżymi i mrożonymi rybami jesiotrowatymi.

Głównym celem działań Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych jest tworzenie warunków dla wzajemnej pomocy, współpracy i współdziałania zrzeszonych producentów zwłaszcza w zakresie problemów finansowych, problemów z rynkami zbytu, przekształceń własnościowych, uzyskiwania certyfikatu jakości. Organizacja wspiera swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej zwłaszcza w dążeniu do przystosowania produktów (wyrobów) do potrzeb i wymogów rynku poprzez szkolenie i doradztwo, stworzenie wiążących, jednolitych zasad (norm) produkcji i systemu zarządzania jakością oraz działania zmierzające do stabilizacji rynku.
Ogólne działania Organizacji zmierzają m.in. do: wdrażania zasad racjonalnej gospodarki rybackiej, poprawy warunków sprzedaży ryb, poprawy dystrybucji ryb oraz materiału zarybieniowego, prognozowania produkcji, dostosowanie podaży do popytu pod względem jakości i ilości, ustalania wspólnych reguł zbywania produktów, stabilizowania cen, ustalania cen wycofania, poprawy rentowności produkcji, pomocy członkom w zakresie modernizacji sprzętu i prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentowania interesów oraz rozwijania wzajemnej pomocy i współpracy członków organizacji.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych, decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr RYBrr-psk-9831(Jesiotr)-1/10, z dnia 03.08.2010, została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów rybnych.