Konferencja Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb – Wiedeń 2023-09

Szanowni Państwo,
W związku z organizowaną konferencją rybacką we Wiedniu pn. „Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb” w dniach 18 – 21.09.2023 r. połączoną z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich w targach Acuaqulture Europe 2023 we Wiedniu, Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pn. „Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb”, która odbędzie się w dniach 19-20.09.2023 r. we Wiedniu.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w hotelu we Wiedniu – Hotel NH Donau City. Konferencja ta jest kontynuacją edycji z poprzednich lat, które odbywały się w styczniu w Berlinie a także w zeszłym roku w Rimini i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora rybackiego, naukowego i publicznego z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko.

PLANOWANY PROGRAM KONFERENCJI:

19.09.2023 r. (wtorek) Centrum Targowe Messe Wien Exhibition Congress Center, Messepl. 1, 1021 Wien, Austria, godziny 10:00-14:30

1. Skutki ekologiczne katastrofy w rzece Odrze – dr inż. Grzegorz Janusz Dietrich, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
2. „Zrównoważony rozwój i identyfikowalność jesiotra i kawioru z europejskiej akwakultury”. – Andrea Fabris, Przewodniczący Rady Doradczej ds. Akwakultury, Federacja Europejskich Producentów Akwakultury
3. „Bieżące prace nad legislacjami dot. szkód wyrządzonych przez kormorany” lub „Walory przyrodnicze stawów hodowlanych w kontekście ochrony różnorodności biologicznej.”– przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska
4. „Ekologiczny wpływ kormoranów na rybołówstwo śródlądowe i akwakulturę – Jakub Roszuk, przewodniczący Zespołu do spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej przy ministrze rolnictwa i rozwoju wsi,
5. Mikrobiom ryb – potencjał i zagrożenia efektywnych mikroorganizmów w produkcji rybackiej/ekosystemie wodnym – dr hab. Inż. Agata Cejko, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
6. Kontrola jakości nasienia w rozrodzie jesiotra syberyjskiego – dr hab. Beata Cejko, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza
7. Ocena statusu zdrowotnego ryb w kontekście oznaczeń wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi – dr inż. Maciej Różyński, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza

W programie wyjazdu zaplanowano również udział uczestników w targach Aquaculture 2023 w dniach 19-20.09.2023 r. Ze względu na znaczący rozwój produktów i usług w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury mamy nadzieję, że spotkanie stanie się punktem wyjściowym dla podsumowania dotychczasowych osiągnięć w powyższym zakresie, wymianą doświadczeń oraz wskazówką na przyszłość, co należy uczynić, aby sektor rybacki stał się bardziej nowoczesny, konkurencyjny i przyjazny środowisku. Konferencja umożliwi także wymianę spostrzeżeń oraz
pomysłów, które w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla rybactwa i gospodarki morskiej mogą wpłynąć na sposób funkcjonowania sektora rybackiego w Unii Europejskiej.

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w konferencji i ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przedmiotowej konferencji w możliwie najszybciej jednak nie później niż do dnia 4.09.2023 r. do godz. 12:00 za pomocą formularza rejestracyjnego pod adresem https://forms.gle/JYRsBco9VC8nfizn6 lub przez adres email oprj@wp.pl.
Po zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wg. regulaminu dostępnego w siedzibie organizatora oraz na stornie internetowej: http://jesiotrowate.torun.pl.
Osoby zakwalifikowane otrzymają agendę konferencji. Rezygnację z udziału w konferencji, która finansowana jest ze środków PO ,,Rybactwo i Morze” prosimy zgłaszać nie później niż do dnia 11.09.2023 r. do godz. 12:00, co umożliwi organizatorom konferencji zaproszenie kolejnej osoby do udziału w niej i prawidłowe rozliczenie się.

Regulamin konferencji ‘Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb”, Wiedeń 2023-09