Konferencja – Niskoemisyjna i zasobooszczędna produkcja ryb, Berlin

W związku z organizowaną konferencją rybacką w Berlinie pn. „Innowacje w
gospodarce rybackiej” w dniach 19 – 22.01.2023 r. połączoną z uczestnictwem Polskich
Organizacji Rybackich w targach Grüne Woche 2023 w Berlinie, Organizacja Producentów Ryb
Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ma
zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pn. „Niskoemisyjna i zasobooszczędna produkcja
ryb”, która odbędzie się w dnia 20-21.01.2023 r. w Berlinie.
Uczestnicy konferencji będą zakwaterowani w hotelu w Berlinie – Hotel Abba.
Konferencja ta jest kontynuacją edycji z poprzednich lat, które odbywały się w styczniu w
Berlinie podczas targów i cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród przedstawicieli sektora
rybackiego, naukowego i publicznego z różnych krajów Unii Europejskiej i nie tylko.

PROGRAM KONFERENCJI:
20.01.2023 r. (piątek) Centrum Targowe Messe Berlin, Messedamm 22,14055 Berlin,
godziny 10:00-14:30

 1. „Akwaponika – łączenie zrównoważonego rozwoju i odporności na rzecz bezpieczeństwa
  żywnościowego.” – prof. Werner Kloas
 2. “Renaturalizacja” materiału zarybieniowego wyprodukowanego w obiektach intensywnej
  akwakultury” – Prof. dr hab. Zdzisław Zakęś, dr inż. Maciej Rożyński
 3. “Innowacyjne wylęgarniczo-podchowowe zestawy kontenerowe wspomagane energią
  odnawialną z modułowymi urządzeniami RAS”- dr inż. Maciej Szkudlarek
 4. „Składniki paszy istotne dla przeżywalności i jakości biologicznej jesiotrów” – dr hab. inż.
  Agata Anna Cejko
 5. „Charakterystyka jakości nasienia ryb jesiotrowatych – wyznaczniki determinujące
  efektywność zapłodnienia „- dr hab. inż. Beata Irena Cejko
 6. „Zawartość dioksyn oraz inne zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego”- dr hab. inż. Joanna
  Szlinder-Richert, prof. MIR-PIB

W programie wyjazdu zaplanowano również udział uczestników w targach Grüne Woche 2023
w dniach 20-21.01.2023 r. Ze względu na znaczący rozwój produktów i usług w dziedzinie
rybołówstwa i akwakultury mamy nadzieję, że spotkanie stanie się punktem wyjściowym dla
podsumowania dotychczasowych osiągnięć w powyższym zakresie, wymianą doświadczeń
oraz wskazówką na przyszłość, co należy uczynić, aby sektor rybacki stał się bardziej
nowoczesny, konkurencyjny i przyjazny środowisku. Konferencja umożliwi także wymianę
spostrzeżeń oraz pomysłów, które w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dla
rybactwa i gospodarki morskiej mogą wpłynąć na sposób funkcjonowania sektora rybackiego
w Unii Europejskiej.

Ze względu na duże zainteresowanie udziałem w konferencji i ograniczoną liczbę miejsc
uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w przedmiotowej konferencji w możliwie
najszybciej jednak nie później niż do dnia 9.01.2023 r. do godz. 12:00 za pomocą formularza
rejestracyjnego pod adresem https://forms.gle/Wr9hfAzsMYM3ab2d8 lub przez adres email
oprj@wp.pl. O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń wg. regulaminu
dostępnego w siedzibie organizatora oraz na stornie internetowej:
http://jesiotrowate.torun.pl.

Osoby zakwalifikowane otrzymają agendę konferencji.

Rezygnację z udziału w konferencji, która finansowana jest ze środków PO ,,Rybactwo i Morze”
prosimy zgłaszać nie później niż do dnia 13.01.2023 r. do godz. 14:00, co umożliwi
organizatorom konferencji zaproszenie kolejnej osoby do udziału w niej i prawidłowe
rozliczenie się.

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie      Regulamin      Program      Berlin Plakat