OPRJ i MGMiŻŚ na Targach Smaki Regionów w Poznaniu w dniach 28-30.09.2019 r.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych w porozumieniu z innymi organizacjami rybackimi bierze udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich – Smaki Regionów, które odbywają się w Poznaniu od 28 do 30 września br. Współwystawcą stoiska jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmuje się sprawami związanymi z gospodarką morską, gospodarką wodną, żeglugą śródlądową oraz rybołówstwem. Realizuje ono Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020), który jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

Na stoisku prowadzone będą działania informacyjno-promocyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w kontekście możliwości uzyskania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Odbywać się będą także pokazy kulinarne (5 pokazów dziennie, podczas 3 dni trwania targów), bezpłatna degustacja dań rybnych oraz konkursy o tematyce rybackiej.

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko wszystkich zainteresowanych – Targi Smaki Regionów hala 3a, stoisko 26a.