Dożynki Prezydenckie w Spale 14-15.09.2019 r.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa wydarzeniu pod nazwą „Dożynki Prezydenckie”, które odbędzie się w Spale na terenie Miasteczka Regionów w dniach 14-15 września 2019r. Czeka tam na Państwa wiele atrakcji, konkursów i pokazów kulinarnych.

Zachęcamy Państwa również bardzo gorąco do odwiedzenia stoiska informacyjno – promocyjnego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

To doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez Program i zasadach uzyskania dostępu do finansowania w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, ale także z tym, co już udało się zrealizować w tych sektorach dzięki wsparciu Unii Europejskiej i realizacji Programu.

To nie wszystko… na stoisku również degustacje potraw z ryb, prezentacje multimedialne i inne. Przekonajcie się sami!

Kto może otrzymać dofinansowanie? Jakie projekty mogą liczyć na finansowe wsparcie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020?

Kto i gdzie może składać wnioski o dofinansowanie?

O tym można się dowiedzieć na stoisku informacyjno-promocyjnym programu oraz z udostępnionych tam materiałów.

Na stoisku dostępne będą informacje o Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który zakłada realizację sześciu priorytetów dotyczących:

  • promowania zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa,
  • wspierania zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury, w tym przede wszystkim osiągnięcie i utrzymanie przez Polskę pozycji lidera w Unii Europejskiej w produkcji ryb pochodzących z akwakultury śródlądowej,
  • wspierania wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
  • zwiększania zatrudnienia i spójność terytorialną na obszarach rybackich, z naciskiem na rozwój obszarów rybackich i obszarów akwakultury
  • wspierania wprowadzania do obrotu i przetwarzania, a przede wszystkim wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury, zintegrowanej polityki morskiej.

PO RYBY 2014-2020 daje możliwość udzielenia finansowego wsparcia, który obejmie m.in. sektor rybacki, rynek rybny, zintegrowaną politykę morską. Pomoc obejmie również rybołówstwo śródlądowe, akwakulturę i w niewielkim zakresie przetwórstwo.

Więcej informacji o Programie finansowanym z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (w tym o naborze wniosków) na stronie www.mgm.gov.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.