Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego zadania pn. „INNOWACJE SZANSĄ NA WZROST SPOŻYCIA ZDROWYCH RYB Z POLSKICH WÓD”

Informacja na stronę internetową

 

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „INNOWACJE SZANSĄ NA WZROST SPOŻYCIA ZDROWYCH RYB Z POLSKICH WÓD” obejmującą organizację łącznie trzech konferencji rybackich oraz uczestnictwo Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche  w Berlinie w trzech kolejnych latach – w 2019, 2020 i 2021 roku.

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

1. LOBBY-TECH Sp. z o.o., ul. Śnialdwy 1/45, 02-695 Warszawa

2. Agencja Reklamowa PBM Wiesław Królak sp. jawna, Zdziersk 1 C, 89-210 Łabiszyn

3. Sun & More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

4. CREALITY Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź

W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i potencjalnego wykonawcę zadania – Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak sp. jawna.