Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pn. „Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”

Informacja na stronę internetową

 

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”.

W dniu 13.08.2018 r. na stronie internetowej Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych www.jesiotrowate.torun.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPRJ
w Toruniu, ul. Słowackiego 80  zostało umieszczone zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zadania. Zapytanie zostało wysłane także drogą elektroniczną do dwunastu firm, których profil działalności odpowiada zakresowi prac związanemu z realizacją zadania.

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie wpłynęły cztery oferty złożone przez:

  1. Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak, 89-210 Łabiszyn, Zdziersk 1c,
  2. PNEUMA, Zawały 97a, 87-123 Dobrzejewice,
  3. EGG Studio Agencja Marketingu i Reklamy Sp. z o.o., ul. Skłodowskiej-Curie 41,   87-100 Toruń,
  4. Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań,

 

W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty i potencjalnego wykonawcę zadania – Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak Spółka Jawna.