Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego”Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego”

                      Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego” polegającego na organizacji konferencji rybackiej w dniach 26-27 stycznia 2018 r. w Berlinie pn. „Działania prośrodowiskowe w racjonalnej gospodarce rybackiej” oraz organizacji uczestnictwa Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche

w Berlinie w dniach 19 – 28.01.2018 r.

W dniu 04.08.2017 r. na stronie internetowej Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych www.jesiotrowate.torun.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPRJ
w Toruniu, ul. Słowackiego 80  zostało umieszczone zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zadania. Zapytanie zostało wysłane także drogą elektroniczną do pięciu firm, których profil działalności odpowiada zakresowi prac związanemu z realizacją zadania.

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty.

Oferta nr 1. Biuro podróży STARTOURS ul. Podmurna 61, 87-100 Toruń.

Oferta nr 2. Agencja Reklamowa PBM Wiesław Królak Spółka Jawna, Zdziersk 1c, 89-210 Łabiszyn.

W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i potencjalnego wykonawcę zadania – Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak Spółka Jawna.