Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego “Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”

            Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Rybactwo i Wędkarstwo na Targach Smaki Regionów”.

W dniu 02.08.2017 r. na stronie internetowej Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych www.jesiotrowate.torun.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPRJ
w Toruniu, ul. Słowackiego 80  zostało umieszczone zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zadania. Zapytanie zostało wysłane także drogą elektroniczną do sześciu firm, których profil działalności odpowiada zakresowi prac związanemu z realizacją zadania.

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferty złożona przez Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak Spółka Jawna, Zdziersk 1c, 89-210 Łabiszyn.

W oparciu o złożone dokumenty Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej i potencjalnego wykonawcę zadania – Agencję Reklamową PBM Wiesław Królak Spółka Jawna.