Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 25 -27 kwietnia 2017 roku”.

zapytanie ofertowe