Konferencja rybacka Berlin 21-23.01.2016 r.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu w dniach
21 – 23.01.2016 r. była organizatorem konferencji naukowej pn. „Wymiana doświadczeń związana z restytucją jesiotra ostronosego w zlewni Morza Bałtyckiego oraz pozyskiwaniem źródeł finansowania na odbudowę jego populacji”. Konferencja odbyła się w Instytucie Leibniz – Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie oraz w siedzibie Niemieckiego Związku Wędkarskiego w Poczdamie.

Konferencja miała na celu rozwój współpracy między przedstawicielami międzynarodowych środowisk naukowych i jednostek ściśle z nim związanych z Unii Europejskiej oraz Państw Trzecich, organizacjami sektora rybackiego oraz między tymi organizacjami. Była kontynuacją cyklu spotkań organizowanych przez OPRJ od 2012 roku. Wybrany termin konferencji wyznaczono z uwagi na trwające w tym czasie w Berlinie Targi Grüne Woche, w których uczestnicy konferencji także brali udział.

Zakres tematyczny konferencji dotyczył kompleksu spraw związanych ze zrównoważonym rybactwem, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacyjności
w inteligentnym i ekologicznym rybołówstwie oraz akwakulturze, systemów jakości w branży rybackiej, a także restytucji jesiotra ostronosego. Stąd na miejsce organizacji konferencji wybrano Instytut Leibniz – Ekologii Wód i Rybactwa Śródlądowego w Berlinie (IGB), który jest największym ośrodkiem badawczym w Niemczech na wodach śródlądowych i prowadzi szereg badań naukowych będących podstawą do zrównoważonego gospodarowania wodą. Instytut Leibniz ściśle współpracuje Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, a także z Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w ramach Projektu Restytucji Ryb Wędrownych w Polsce.

Odrębnym blokiem tematycznym konferencji było podsumowanie wykorzystania funduszy unijnych na działania związane z sektorem rybactwa i wędkarstwa w latach
2007-2013 oraz możliwości uzyskania dofinansowania w obecnej perspektywie finansowej. Problematyka ta corocznie spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Nowa perspektywa finansowa daje wiele możliwości finansowania działań
z zakresu rybactwa i wędkarstwa, ale budzi także wiele wątpliwości i pytań. Z tego powodu
w trakcie trwania konferencji w Berlinie zostało utworzone oddzielne stoisko informacyjno-promocyjne Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zadaniem tego punktu było udzielanie informacji o możliwościach wspierania działań prośrodowiskowych dotyczących branży rybackiej, współpracy międzynarodowej i międzybranżowej.