„Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego” – relacja

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie
z Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Stowarzyszeniem Producentów Ryb Łososiowatych w Lęborku realizuje zadanie pn. „Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa
i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego”.

Zadanie dotyczy przeprowadzenia kampanii informacyjno- promocyjnej polegającej na uczestnictwie polskich organizacji rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche
w Berlinie oraz przygotowaniu konferencji naukowej na terenie targów w 2017 i 2018 roku.

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych już po raz kolejny wzięła udział
w Targach Grüne Woche w Berlinie w roli wystawcy. Cyklicznie organizujemy także konferencje naukowe w trakcie trwania targów.

W roku 2017 konferencja rybacka w Berlinie pn. „Dywersyfikacja przyszłością rybołówstwa i akwakultury – rozwój nowych produktów i usług” odbyła się w dniach
20 – 21 stycznia 2017 r. i była połączona z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich jako wystawców w targach Grüne Woche w Berlinie w dniach 20 – 29.01.2017 roku. Po raz kolejny w Berlinie udało się zgromadzić wybitne osobistości świata nauki z zakresu rybactwa i wędkarstwa, którzy mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami m. in.
z zakresu funkcji współczesnego rybactwa śródlądowego, w tym ochrony i kształtowania zasobów ichtiofauny oraz zachowania regionalnego dziedzictwa kulinarnego i kulturowego, perspektyw rybołówstwa bałtyckiego, nowych wyzwań i trendów w żywieniu ryb, przyszłości  akwakultury oraz rozwoju rynków zbytu w produkcji ryb na przykładzie jesiotra.

Targi Grüne Woche to Międzynarodowe Targi Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ogrodnictwa i największe światowe targi żywności, rolnictwa i ogrodnictwa, promujące zwłaszcza specjalności regionalne, artykuły ekologiczne oraz luksusowe. Organizowane są corocznie przez Messe Berlin. Udział polskich organizacji rybackich jako wystawców na targach Grüne Woche w Berlinie umożliwił prezentację oferty polskich organizacji rybackich na własnym stoisku poprzez przygotowanie akcji informacyjnej o walorach mięsa ryb, ich znaczeniu dietetycznym i zdrowotnym w żywieniu ludzi oraz degustacje potraw rybnych wśród licznych gości, którzy corocznie odwiedzają te międzynarodowe targi.

Głównym powodem uzasadniającym realizację zadania i cykliczną obecność organizacji rybackich na Targach Grune Woche w Berlinie jest promocja produktów rybnych jako ryb konsumpcyjnych, popularyzacja spożycia ryb, promocja produktów pochodzących
z akwakultury, rybołówstwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego oraz nawiązanie międzynarodowych kontaktów handlowych i współpracy z sektorem gastronomii. Działanie to pozwoli także utożsamiać oferowane przez polskie organizacje rybackie produkty rybne
z żywnością tradycyjną, lokalną i regionalną, którą warto promować na arenie międzynarodowej.

Zadanie jest dofinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.