Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych zrzesza hodowców oraz przetwórców ryb jesiotrowatych (Acipenseridae), a zakres jej działań obejmuje produkcję oraz obrót żywymi, świeżymi i mrożonymi rybami jesiotrowatymi. Głównym celem działań Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych jest tworzenie warunków dla wzajemnej pomocy, współpracy i współdziałania zrzeszonych producentów zwłaszcza w zakresie problemów finansowych, problemów z rynkami zbytu, przekształceń własnościowych, uzyskiwania certyfikatu jakości. Organizacja wspiera swoich członków w prowadzeniu działalności gospodarczej zwłaszcza w dążeniu do przystosowania produktów (wyrobów) do potrzeb i wymogów rynku poprzez szkolenie i doradztwo, stworzenie wiążących, jednolitych zasad (norm) ...

Aktualności

»stoisko na Grune Woche 2017

»„Innowacyjność szansą na rozwój rybactwa i akwakultury z uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego” – relacja

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Zarządem Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Insty ...

»dot. zapytania ofertowego

INFORMACJA   W związku z ogłoszonym dnia 15.02.2017 r. zapytaniem ofertowym na realizację zadania pn. „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi ...

»Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podczas targów Seafood Expo Global w Brukseli w dniach 25 -27 kwietnia 2017 roku”.

zapytanie ofertowe

»Agenda konferencji w Berlinie

Agenda