Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych zrzesza hodowców oraz przetwórców ryb jesiotrowatych (Acipenseridae), a zakres jej działań obejmuje produkcję oraz obrót żywymi, świeżymi i mrożonymi rybami jesiotrowatymi.

Głównym celem działań Organizacji Producentów Ryb Jesiotrowatych jest tworzenie warunków dla wzajemnej pomocy, współpracy i współdziałania zrzeszonych producentów zwłaszcza w zakresie problemów finansowych, problemów z rynkami zbytu, przekształceń własnościowych, uzyskiwania certyfikatu jakości. 

Konferencja Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb – Wiedeń 2023-09

Szanowni Państwo, W związku z organizowaną konferencją rybacką we Wiedniu pn. „Innowacje w nowoczesnej produkcji ryb” w dniach 18 – 21.09.2023 r. połączoną z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich w targach

Konferencja – Niskoemisyjna i zasobooszczędna produkcja ryb, Berlin

W związku z organizowaną konferencją rybacką w Berlinie pn. „Innowacje w gospodarce rybackiej” w dniach 19 – 22.01.2023 r. połączoną z uczestnictwem Polskich Organizacji Rybackich w targach Grüne Woche 2023

Konferencja rybacka w Rimini pn. , „Współczesne wyzwania i trendy dla hodowli i ochronie ryb jesiotrowatych w Polsce, Europie i na świecie.”

Organizacja Producentów Ryb Jesiotrowatych z siedzibą w Toruniu wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie oraz Morskim Instytutem Rybackim- Państwowym Instytutem Badawczym